TR banner

SPALANIE & WYDOBYCIE HI – 02.06.2022

Z dniem 2 czerwca 2022 r, 12 560 056 HI zostało spalone i trwale usunięte z obiegu. Spalone tokeny to nieaktywne nagrody, których ważność wygasa po roku od daty ich odebrania, jak opisano w Whitepaper.

Zgodnie z mechanizmem spalania nagród opisanym w Whitepaper 2.0, nagrody, które są nadal zablokowane po upływie 365 dni od daty ich odebrania, zostaną spalone. Program dziennych nagród będzie trwał do momentu wyczerpania całej puli "Programu Motywacyjnego i Dystrybucji".

(Więcej informacji na temat aktywnych i nieaktywnych nagród można znaleźć tutaj .)

Poza spalaniem nieaktywnych nagród, zwiększona podaż HI zostanie wydobyta na blockchainie (50% na Ethereum, a pozostałe 50% na BSC) według zasady alokacji określonej w Whitepaper 2.0. Połowa wszystkich wygenerowanych opłat zostanie przeznaczona na odkupienie HI z rynku otwartego, które zostaną spalone pod następującym adresem: 0x000000000000000000000000000000000000dead

W ten sposób zostało wydobyte kolejne 47 462 390 HI, z czego połowę stanowią tokeny ERC20, a drugą połowę tokeny BEP20.

Wszystkie tokeny, odebrane jako dzienne nagrody, jak również zakupione za pośrednictwem hi z okresem blokady zostaną wydobyte w ramach “Programu Motywacyjnego i Dystrybucji”. Na każde HI, wydobyte w ramach “Programu Motywacyjnego i Dystrybucji”, zostanie dodatkowo wydobyte 2,67 HI, które zostaną przeznaczone na następujące funkcje.

Na dzień 1 czerwca 2022 r,

• Całkowita podaż tokenów HI wynosi obecnie 9 275 888 732 HI.

• Podaż HI w obiegu wynosi obecnie 503 699 435,72 HI.

Comments are closed.