Artykuły i filmy przygotowane przez © 2021 hi Foundation Ltd. nie są związane ze świadczeniem usług doradczych w zakresie inwestycji, doradztwa podatkowego, prawnego, finansowego, księgowego, konsultingowego ani żadnych innych powiązanych usług i nie stanowią rekomendacji kupna, sprzedaży lub posiadania jakichkolwiek aktywów.